Vita is een AAA-quickscan-centrum

Wat doet een quickscan-centrum?

Aneurysma Aorta Abdominalis is een levensbedreigende verwijding van de buikslagader. In Nederland lopen ruim 50.000 senioren rond met zo’n ‘tijdbom’ in hun buik zonder dit te weten. Jaarlijks sterven in Nederland minstens 1000 senioren door het scheuren van zo’n aneurysma. De Aortastichting wil dit zoveel mogelijk voorkomen door het bevorderen van preventief onderzoek en tijdige behandeling. Met een eenvoudige echometing van de buikslagader kan meestal snel worden vastgesteld of er sprake is van een aneurysma. Deze echografie is vooral bekend vanwege de toepassing bij zwangerschapscontrole. Hierbij wordt dezelfde techniek gebruikt om het ongeboren kind en de baarmoeder zichtbaar te maken.

Wat is een aneurysma?
Normaal heeft de lichaamsslagader (aorta) in de buik een doorsnee tussen de 10 en 20 mm. Vanaf 30 mm spreekt men van een aneurysma (kortweg AAA genoemd).
Deze AAA-aandoening komt boven de 60 jaar voor bij ongeveer 5% van de mannen en 1,5% van de vrouwen. Zo’n aneurysma is tot maximaal 50 mm meestal niet levensbedreigend. De toename van de verbreding kan enkele (of meer) mm per jaar bedragen. Bij een grotere diameter van het AAA, vanaf 50 mm (bij vrouwen) en vanaf 55 mm (bij mannen), is meestal het risico van preventief opereren lager dan het risico op een levensbedreigende bloeding.

Voor wie is de AAA-quickscan?
De quickscan is een echometing van de buikslagader voor ouderen/ senioren.

Hoe verloopt het onderzoek?
Een echo-onderzoek is volstrekt ongevaarlijk en u voelt er nauwelijks iets van. U ligt op een onderzoeksbank, waarbij alleen uw buik ontbloot hoeft te worden. Voor een goed meet-resultaat wordt een gel gebruikt als contact tussen de echo-kop en de buik. Om het onderzoek goed te kunnen verrichten, is het gunstig wanneer u tevoren bij voorkeur nuchter bent of hooguit een lichte maaltijd hebt gebruikt. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en u krijgt de resultaten direct mee om zonodig te bespreken met uw huisarts.

In sommige gevallen (1 tot 2%) kan bij echografisch onderzoek de aorta niet of slecht worden gemeten, bijvoorbeeld wegens aanwezigheid van darmgas of bij obesitas. In dat geval kunt u overleggen met uw huisarts om een verwijzing te krijgen naar een ziekenhuis om de aorta in de buik alsnog op een andere wijze te kunnen meten.

De kosten van het onderzoek:
De kosten zijn €45,- en worden momenteel (nog) niet door de ziektekostenverzekering vergoed. U kunt dit voorafgaand aan het onderzoek per pin betalen.

De afspraak maken:
U kunt telefonisch contact opnemen met Vita voor het maken van een buik-aorta echo. Wij zijn te bereiken van ma t/m vr 8.15 – 12.00 / 13.00 – 16.00uur op telefoonnummer: 050-2110945

Aanvullende informatie vindt u op de website: www.aortastichting.nl