Lees deze informatie aub helemaal door voordat u een echo laat maken.

In ons centrum kunt u terecht voor diagnostische echo’s, screeningsecho’s en echo’s op uw verzoek.

Diagnostische echo’s:

Uw verloskundige / arts bepaalt welke diagnostische echo’s noodzakelijk zijn in de zwangerschap. De zorgverzekeraar vergoedt alleen die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat.

Indicaties zijn:

 • Termijnbepaling om te bepalen hoe ver de zwangerschap gevorderd is. De zwangerschapsduur is betrouwbaar vast te stellen vanaf 8 weken en 5 dagen. Bij een jongere zwangerschap kunnen wij geen zwangerschapsduur bepalen. Een echo vóór 8 weken en 5 dagen wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar. De zwangerschapsduur is het meest betrouwbaar vast te stellen vanaf 10 weken.
 • Diagnose echo om te kijken waarom er bloedverlies is
 • Diagnose echo om te kijken naar de groei van de baby
 • Diagnose echo om te kijken waar de placenta ligt
 • Diagnose echo na 35 weken om te kijken hoe de baby ligt

Voor bovengenoemde echo’s geldt:

 • Bij deze echo’s wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens dit onderzoek, is dit geen garantie voor een gezond kind.
 • Mochten de echoscopist bij bovenstaande indicaties toch bijzonderheden of afwijkingen bij uw kind, placenta en/of baarmoeder opgevallen zijn, worden deze altijd aan u en uw verloskundige of arts gemeld.

Naast de echo’s die uw verloskundige aanvraagt, kunt u zelf kiezen of u vroeg in de zwangerschap een combinatietest wilt laten uitvoeren en tussen de 18 en 22 weken het structureel echoscopisch onderzoek. De combinatietest en het structureel echoscopisch onderzoek zijn screeningsecho’s. U ontvangt uitgebreide informatie van uw verwijzer over beide onderzoeken.

De 13 weken echo (eerste trimester SEO):

 • Het is sinds september 2021 mogelijk om deel te nemen aan een nieuw onderzoek; de 13 weken echo. Deze echo is onderdeel van een wetenschappelijke studie.
 • Voor informatie over deze studie en de echo verwijzen wij naar de website van het RIVM: Wetenschappelijke studie | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)
 • Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog geeft uitleg over dit onderzoek en kan een aanvraag voor deelname doen. Daarna is het mogelijk een afspraak in te plannen bij Vita.

Het Structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 weken echo)

 • Bij het SEO wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij uw kind. Bij het SEO worden niet alle afwijkingen ontdekt.
 • Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.
 • Als er geen bijzonderheden worden gevonden is dit geen garantie voor een gezond kind.
 • Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. U wordt verwezen naar een gespecialiseerde gynaecoloog. Die kan de afwijking bevestigen. Uit dit vervolgonderzoek kan echter ook blijken dat er niets aan de hand is met uw kind, of dat het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is en wat voor impact dit heeft
 • Het SEO echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over de het structureel echoscopisch onderzoek? Klik dan hier

Kwaliteit van de beelden:

 • De kwaliteit van de beelden kan worden beïnvloed door onder andere de ligging van het kindje in de buik, de positie van de moederkoek (placenta) en de hoeveelheid vruchtwater om het kindje heen.
 • Een andere factor is de dikte van de buikwand. Bij vrouwen met een hogere BMI (Body Mass Index) hebben wij de ervaring dat de beelden vaak mooier en beter te beoordelen zijn als ze iets later in de zwangerschap worden gemaakt.

Vroege echo:

 • Vroeg in de zwangerschap (voor 10 weken) is de baarmoeder nog klein en zit helemaal achter het schaambeen verborgen, daarom wordt voor een medische echo een smalle echosonde vaginaal ingebracht om de echo te maken. Dit wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. De beeldvorming is aanzienlijk beter dan bij een echo via de buikwand. Je ziet bij een echo vanaf 6 weken reeds het hartje kloppen. De foetus is heel vroeg in de zwangerschap nog niet goed als kindje te herkennen.
 • Een vroege echo op uw verzoek (pretecho) wordt altijd via de buikwand gemaakt. U wordt verzocht met een gevulde blaas te komen. De blaas duwt de baarmoeder iets naar boven, zodat er via de buikwand een echo gemaakt kan worden.

Echo’s op verzoek (niet medische echo’s):

 • U kunt bij ons echo’s op verzoek (pretecho) laten uitvoeren. Deze echo’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Derhalve kan men Verloskundig Centrum Vita of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen.
 • Wanneer de echoscopist bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij u en uw verloskundige of arts hierover inlichten.
 • Indien u van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij u dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste.
 • We wijzen u er op dat er bij deze echo geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.
 • De volledige medische verantwoordelijkheid voor uw zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW.
 • Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
 • Op geslachtsbepalingen wordt geen garantie gegeven. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.
 • De beeldkwaliteit wordt bepaald door een aantal factoren waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. (zie ook het hoofdstuk “kwaliteit van de beelden”. Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Beeldmateriaal:

 • Als u foto’s, dvd’s of een usb stick meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden. ATTENTIE: zet beelden van een usb stick zo spoedig mogelijk over naar een ander medium. Een usb stick kan data verliezen.

Download deze belangrijke informatie als PDF bestand.