Voor alle medische echo’s:

  • Neem het aanvraagformulier, dat u van uw verwijzer heeft gekregen, mee naar Vita.
  • Gevulde blaas: voor onderzoeken tussen 10 en 15 weken is een iets gevulde blaas wenselijk. Plas ongeveer 1 uur voor het onderzoek goed uit en drink daarna twee tot drie glazen water.
  • Heeft u een latexallergie, meld dit dan meteen voor aanvang van de echo.
  • Omdat de echo een medisch onderzoek is verzoeken wij u vriendelijk uw telefoon op ‘stil’ te zetten, tijdens het onderzoek niet te filmen en/of fotograferen en niet meer dan 2 begeleiders mee te nemen.
  • Kinderen in de echokamer? Het echo onderzoek vindt plaats in een donkere kamer. Uit ervaring blijkt dat kinderen dit eng kunnen vinden of zich gaan vervelen. U en uw partner kunnen dan niet meer ontspannen naar de beelden kijken en naar de uitleg luisteren. U moet immers aandacht schenken aan uw kind. Daarnaast kan de echoscopist zich niet meer optimaal concentreren. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoek. Er bestaat altijd een mogelijk dat er een afwijkend beeld gevonden kan worden. U en uw partner krijgen dit dan tijdens het onderzoek te horen. Dit roept vaak veel vragen, maar ook emoties op. Onze ervaring leert dat kinderen het moeilijk kunnen vinden om hierbij betrokken te zijn. Om bovenstaande redenen kunt u bij screeningsecho’s (seo of combinatietest) géén kinderen meenemen in de echokamer. Komt u voor een andere echo: denk er dan goed over na. Wij hebben geen mogelijkheden om tijdens het onderzoek op uw kinderen te passen. Uw kinderen kunnen wel onder begeleiding van een volwassene in de wachtkamer wachten.
  • U krijgt een foto mee van de gemaakte echo. Lamineren beschadigt de foto onherstelbaar.
  • Omdat een navelpiercing de apparatuur zou kunnen beschadigen, verzoeken wij u deze thuis te verwijderen
  • De echoscopisten begeleiden regelmatig studenten van de Verloskunde Academie Groningen en verloskundigen die een echo-opleiding volgen. Het is dus mogelijk dat u een stagiaire treft die meekijkt met het onderzoek of het onderzoek onder begeleiding van de echoscopist uitvoert. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit natuurlijk aangeven bij de assistente of echoscopiste.
  • Wij horen graag uw mening over Vita. We vragen uw mailadres om u na uw bezoek aan Vita een enquête te kunnen sturen. Het is mogelijk dat u na elk bezoek een enquête toegezonden krijgt. U besluit uiteraard zelf hoe vaak u de enquête wilt invullen.
  • Als u ergens (niet helemaal) tevreden over bent, horen we dit ook graag van u! We stellen alle feed-back op prijs. Uw feed-back helpt ons onze zorg en service te verbeteren. Zie ook onze klachtenregeling.